Մոսկվան նկատում է Հարավային Կովկասում անկայունություն մտցնելու արտատարածաշրջանային խաղացողների փորձերը. Զախարովա

MOSCOW, RUSSIA – JANUARY 28, 2021: Russia's Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova gives a briefing on the current issues of the Russian foreign policy and international relations. Russian Ministry of Foreign Affairs/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Մոսկվան նկատում է Հարավային Կովկասում անկայունություն մտցնելու արտատարածաշրջանային խաղացողների փորձերը. Զախարովա

✔️ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսպես է մեկնաբանել որոշ երկրների փորձերը՝ Երևանի և Բաքվի միջև որպես միջնորդ հանդես գալու։

✔️«Նման խաղացողները փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը ողջ հետխորհրդային տարածքում։ Դա չափազանց վտանգավոր և ապակառուցողական գիծ է»,-ընդգծել է նա։

✔️Ռուսաստանը շարունակում է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի ապաԷսկալացման միջոցառումները, աշխատանքներ են տարվում նաև ՀԱՊԿ գծով։ Կարգավորման հիմքը եռակողմ պայմանավորվածություններն են։

✔️«Պետք է ապահովել հրադադարի ռեժիմը և բոլոր զորքերի հետքաշումը նախկին դիրքեր»,- հայտարարել է դիվանագետը:

@ArmeniaSputnik